43

SALME 150 - LOVPRIS GUD

E       A      D      A      D      A E

A:  Halleluja, halleluja, halleluja!

A       D      A     E       D          E

Halleluja, halleluja, halleluja!

E             A                   D         A

K:  Lovpris Gud i hans hellige tempel

D                     A                     E

Lovpris ham i hans høje hvælving

A            D                         A              E

Lovpris ham for hans vældige værker.

D                                                    E

Pris ham for hans mægtige storhed.

E

A:  Halleluja, …

E…

K:  Lovpris ham med klangen af basuner.

Lovpris ham med harpe og guitar.

Lovpris ham med dans og med pauke,

Lovpris ham med strengeleg og fløjte

E…

A:  Halleluja, …

E…

K:  Lovpris ham med klingrende cymbler.

Lovpris ham med gjaldende cymbler.

Alt som lever lovpris Herren.

Lovpris, lovpris vor Gud.

E…

A:  Halleluja, halleluja, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.