50

ZAKARIAS’ LOVSANG (Lk 1,67-80)

Em

K:  Velsignet være Herren,

Am        Em

A:  Israels Gud,

Em

K:  thi han har besøgt og forløst sit folk

       Am

A:  og oprejst os

                      Em

et frelsens horn

         H7                        Em

i sin tjener Davids hus,

          Am                                                  Em

K:  som han havde lovet fra fordums tid

        Am                                    Em

ved sine hellige profeters mund:

      H7

en frelse fra vore fjender

                                                Em

og fra alle vore haderes hånd,

             Am                                                   Em

for at øve barmhjertighed mod vore fædre

             Am                                Em

og ihukomme sin hellige pagt,

         H7

den ed, han tilsvor Abraham, vor fader,

                               Em

at han ville give os,

     Am                                                   Em

at vi, udfriede fra vore fjenders hånd,

       Am                          Em

må tjene ham uden frygt

H7

i fromhed og retfærdighed

                                              Em

for hans åsyn alle vore dage.

Em

A:  Velsignet være Herren…

       Am

K:  Og du barnlille! skal kaldes

                                  Em

den Højestes profet;

       Am

thi du skal gå foran Herren,

                                  Em

for at bane hans veje

       H7

og lære hans folk at kende frelsen

                                           Em

ved deres synders forladelse,

Am                                                                  Em

takket være vor Guds inderlige barmhjertighed,

        Am                                                                    Em

ved hvilken solopgangen fra det høje vil besøge os

             H7

for at skinne for dem, der sidder i mørke,

                        Em

og dødens skygge,

       H7

og lede vore fødder

                             Em

ind på fredens veje.

 

A:  Velsignet være Herren