10

DÅBSVANDETS VELSIGNELSE

Em          Am                                                  H7

P:  O Gud, i dine sakramenters synlige tegn,

 

­fuldbyrder du i din almagt

                         Em

vidunderlige ting,

                                            Am

og på mangfoldig vis, har du gennem tiderne

D                         C

beredt vandet til at tjene

                                          H7

som tegn på dåbens nåde.

Em

I tidernes morgen,

Am                                        H7

svævede din Ånd over vandene,

 

for at de allerede da

 

skulle få kraft til at vække helligt liv.

Em

Og også i syndfloden,

Am                                        H7

gav du os et billede på dåben,

                                      Em       D

for i dag, som dengang, bar vandet,

                   C                                                                                H7

som gav død til synderne, de retfærdige frem til nyt liv!

Em                                                                                   D

Du førte Abrahams børn, gennem det Røde Hav,

                                                             Em

for at de, befriet fra Egyptens trældom,

                                                                         D

skulle pege frem mod det nye Guds folk,

      Em

de døbte!

                          D                        Em

Da tiden var inde, blev din Søn,

                                                        D

døbt af Johannes i Jordans vande,

                   Em

salvet af Helligånden;

                                 D

da han hang på korset

                                          C                        H7

flød der med blodet, vand af hans side.

        Em                          D

F:  DA HAN HANG PÅ KORSET

                                                        C

FLØD DER MED BLODET, VAND

                      H7

AF HANS SIDE.

Em                                               D                                   Em

P:  Da han var opstået fra de døde bød han sine apostle:

                                    D                               Em

“Gå hen, forkynd evangeliet, til alle folkeslag

                            D

og døb dem i Faderens

       C                                                 H7

og Sønnens og Helligåndens navn.

         Em                   D

F:  OG DØB DEM I FADERENS

         C                                                                H7

OG SØNNENS OG HELLIGÅNDENS NAVN.

 

 

 


11

Em                                                          D

P:  Så se, Fader, i kærlighed til din Kirke

                                             C                      H7

og lad for den, dåbens kilde fremspringe.

                    Em                D

Lad dette vand, ved Helligånden,

                                                             C

modtage kraft fra din enbårne Søn

                                     H7

til at vække helligt liv,

           Em                                       D

for at mennesket, skabt i dit billede,

                             Em

i dåbens sakramente

                             D

må renses for synden

                                                       C

og må oprejses, af vand og Helligånd,

                                            H7

til et nyt liv som Guds barn.

(Præsten sænker påskelyset ned i vandet)

Em                                    Am

Vi beder dig, Fader, lad ved Jesus Kristus, din Søn,

                             H7

din Helligånds kraft

Am                                H7

komme over dette vand,

           Em

for at alle de,

                                   D

som skal døbes i det,

                                              Em

begravet sammen med Kristus

                                            D                  C

i døden med ham, må opstå, må opstå

                        H7

til det evige liv.

                                Em              D

F:  I DØDEN MED HAM, MÅ OPSTÅ,

        C                                              H7

MÅ OPSTÅ TIL DET EVIGE LIV.

                                                                 Em

P:  Det beder vi om, ved Kristus vor Herre.

   Em           D            Em

F:  AMEN, AMEN, AMEN!