29

                                                                ALLE HELGENERS LITANI

         D          F#m

K+A:  Herre forbarm dig    (x2)

         D          F#m

K+A:  Kristus forbarm dig,   (x2)

         D          F#m

K+A:  Herre forbarm dig    (x2)

A           E  F#m

K:  Hellige Maria,

      D      E

A: Bed for os.

A                      E  F#m

K:  Hellige Guds Moder     

     Hellige Jomfru over alle jomfruer

Hellige Michael, Gabriel og Rafael

Alle hellige engle

Hellige Abraham

Hellige Moses

Hellige Elias

Hellige Josef

Hellige Johannes Døber

Alle hellige patriarker og profeter

Hellige Peter og Paulus

Hellige Andreas

Hellige Johannes og Jakob

Hellige THomas

Hellige Matthæus

Alle hellige apostle

Hellige Lukas

Hellige Markus

Hellige Barnabas

Hellige Maria Magdalene

Alle Herrens hellige disciple

Hellige Stefan

Hellige Ignatius af Antiokia

 

 

Hellige Perpetua og Filicitates

Hellige Agnes

Hellige Maria Goretti

Alle hellige martyrer

Hellige Ambrosius

Hellige Augustin

Hellige Athanasius

Hellige Johannes Krysostomus

Hellige Ansgar

Salige Niels Steensen

Hellige Antonius

Hellige Benedikt

Hellige Thomas Aquinas

Hellige Ignatius af Loyola

Hellige Frans Xaver

Hellige Jean Marie Vianney

Hellige Johannes Bosco

Hellige Katharina af Siena

Hellige Birgitta

Hellige Teresa af Avila

Hellige Rosa af Lima

Hellige Lucia

Hellige Frans af Assisi

Evt. dåbsnavne:

Alle Guds Helgener

       A                  D   E

K:  Vær os alle nådig     

E                 D

A: udfri os o Herre

K: vær os nådig

Fra alt ondt

Fra al synd

Fra djævelens list

Fra vrede og had og al ond vilje

Fra evig død

 

 

Ved din menneskevordelse

Fra vrede og had og al ond vilje

Ved din fødsel

Ved din dåb og din begravelse

Ved din fødsel

Ved din hellige faste

Ved dit kors og din lidelse

Ved din død og begravelse

Ved din hellige opstandelse

Ved din underfulde himmelfart

Ved Helligeåndens sendelse

Ved dit komme i herlighed

      A              E       F#m

K: At du vil skåne os

A                       E           A

A: vær os nådig, hør vor bøn

 

K. at du vil føre os frem til sand bodfærdighed.

 

at du vil styrke og bevare os i din hellige tjeneste.

 

at du vil belønne alle vore velgørere med evige goder.

 

at du fortsat vil skænke os jordens afgrøder.

 

at du vil styre og bevare din hellige Kirke.

 

at du vil bevare paven og aller der beklæder et kirkeligt embede i troskab mod deres kald.

 

at du vil føre alle kristne til enhed i troen.

 

at du vil lede alle mennesker til erkendelsen af Evangeliets sandhed.

 

       D         F#m

K: Kristus hør vor bøn

A: Kristus bønhør os             x2