295

UNA GRAN SEÑAL... (Joh. Åb. 12)  MADRID 2011

Am                                                       

A:  Una gran señal apareciò en el cielo;

                G                                               Am

una mujer, una mujer, vestida del sol

 

con la luna bajo sus pies

                                            G                                   Am

y una corona de doce estrallas está encinta y grita,

                     F                          E

con los tormentos de dar a luz

Am     

På himlen viste sig et storslået tegn,

         G                                    Am

en kvinde, en kvinde klædt i solen,

 

med månen under sine fødder,

                                         G                                           Am

og en krone af tolv stjerner, hun skal føde og skriger,

          F                    E

af smerter i sine veer.

      Am                                  

K:  Der viste sig et andet tegn på himlen,

                            G                        F                      E

en stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn.

Am                                                                          G

Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde,

                          F                                           E

for at sluge barnet, så snart det var født.

Am

Og kvinden fødte et drengebarn

                     G

som skal regere jordens folkeslag

      F                                                                                           E

og barnet blev med det samme bortrykket til Gud og hans trone.

Am

A:  Una gran señal

       Am

K:  Og i himlen begyndte der en krig.

                                G             F

Mikael og hans engle kæmpede mod dragen,

                              E

mod den store drage;

        Am                                                                            G

og dragen kæmpede side om side, med dens engle

                                          F

men de kunne ikke sejre,

                                                                               E

og der var ikke længere plads til dem i himlen.

          Am

Den store drage, den gamle slange,

                                       G

ham som vi kalder djævelen og satan,

                          F

hele verdens forfører,

                                                                                                    E

blev styrtet til jorden og dens engle sammen med den.

Am

A:  Una gran señal

Am                                                            G

K:  Og da dragen så, sig styrtet ned til jorden,

                           F                                      E

forfulgte den kvinden, der havde født drengebarnet.

Am                                                                                G                                              

Men der blev da givet kvinden, den store ørns to vinger

                                                  F

for at flyve, ud i ørkenen, hvor hun

                                                                          E

skal få sin føde én tid, to tider, og en halv tid.

Og dragen rasede, mod kvinden,

og gik hen, for at føre krig mod hendes øvrige børn,  

mod dem, der holder fast ved Guds bud

og er i besiddelse af Jesu vidnesbyrd.

Så fryd jer da, I himle, og I, som har bolig i dem,

for vore brødres anklager er styrtet til jorden.

Men ve jer jord og hav,

for djævelen er styrtet ned til jer,

med stort raseri, for han ved at hans tid er kort.

Am

A:  Una gran señal

                         Am                                 G

La, la la la, la la lai,     la la la la la la lai,

                           F                                     E

la la lai la la la la,        la la la la lai la la.