42

LOVPRIS HERREN I HIMLEN (Salme 148) (*)

A

K:  Lovpris Herren i himlen,

A:  lovpris ham!

                 F#m

K:  Lovpris ham i det høje,

A:  lovpris ham!

A

K:  Lovpris ham, alle hans engle,(**)

lovpris ham, alle hans hærskarer,

lovpris ham, sol og måne,

lovpris ham, hver lysende stjerne,

lovpris ham, himlenes himle,

og vandene over himlene.

Herrens navn skal de lovprise,

thi han bød, og de skabtes,

han gav dem deres plads for evigt,

han gav en lov, som de ej overtræder.

 

Lad pris stige op til Herren fra jorden,

I havdyr og alle dyb,

ild og hagl, sne og røg,

storm, som gør, hvad han siger,

I bjerge og alle høje,

frugttræer og alle cedre,

I vilde dyr og alt kvæget,

krybdyr og vingede fugle,

I jordens konger og alle folkeslag,

fyrster og alle jordens dommere,

ynglinge sammen med jomfruer,

gamle sammen med unge.

Herrens navn skal de lovprise,

thi ophøjet er hans navn alene,

hans højhed omspænder jord og himmel.

Han løfter et horn for sit folk,

Lovprist af alle sine fromme,

af Israels børn, det folk, som han elsker.

                

(*)     Den kan også synges i C-dur

(**)   Efter hvert vers, svarer forsamlingen: “Lovpris ham”.