73

URI, URI, URA (Spansk julesang)

(x2)

 
Em                    H7

A:  Uri, uri, uri, ura,

                         Em

uri, uri, uri, ura,

                         H7

uri, uri, uri, ura,

                                                                          Em

pam, pam, pam, pam, pam, parapampam,

                                                                          H7

pam, pam, pam, pam, pam, parapampam,

                  Em

lalalalalala.

                                               H7

K:  Et lille drengebarn skal fødes,

                         Em

et lille drengebarn.

                                               H7

A:  Et lille drengebarn skal fødes,

                         Em

et lille drengebarn.

                                                               H7

K:  Hvad skal han hedde? Emmanuel.

                                                               Em

A:  Hvad skal han hedde? Emmanuel,

                                                               H7

hvad skal han hedde? Emmanuel.

                                Em

Kom, lille barn, kom.

A:  Uri…

K:  I Betlehem, bor Hans moder, Maria

hans fader er tømrer.

A:  I Betlehem, bor Hans  moder, Maria

hans fader er tømrer.

K:  Hvad skal han hedde?…

A:  Uri…

NU KOMMER MIN GUD (Spansk julesang)

Em                                                                       H7

A:  Nu kommer min Gud, nu kommer min konge,

                                                                            Em

nu kommer min Gud, nu kommer min konge.

                                                          H7

Nu kommer, nu kommer min frelser,

                                                         Em

nu kommer, nu kommer min konge.

                                               H7

K:  Han er tømrer, er født i Betlehem

                                                                         Em

hans moder er Maria, hans fader er Josef.

                                                          H7

Nu kommer, nu kommer min frelser,

                                                         Em

nu kommer, nu kommer min konge.

 

A:  Nu kommer min Gud…

 

K:  Han har øjne, der taler om kærlighed,

der taler om Faderen, der taler om Gud.

Nu  kommer,  nu kommer  min frelser,

nu kommer, nu kommer min konge.

A:  Nu kommer min Gud…

K:  Han døde  korset fuld af smerter,

han døde for mennesker fuld af kærlighed.

Nu  kommer,  nu kommer  min frelser,

nu kommer, nu kommer min konge.

A:  Nu kommer min Gud…

K:  Han gik ind i døden, det gjorde min Gud.

Nu  kommer,  nu opstår,  nu kommer min Herre.

Syng og råb: han er opstanden!

Herren har sejret, sejret for kærlighed!

A:  Nu kommer min Gud…