Han er opstanden

3

1

1

Magnificat

TIL KANTOREN:


Nedenunder kan man finde og lytte til den danske tradition og version af de neokatekumenale sange.

Kan du ikke huske titlen på sangen så søg i indexet ved at klikke her.

HAN ER OPSTANDEN 2020


Sangbog til den

Neokatekumenale Vandring

kr. 175,- bestilles i webshoppenCAPO TIL GUITAR


Flotte natur farver

kr. 100,-

bestilles i webshoppen


GUITAR ETUI


Med anker/fisk logo

kr. 275,-

bestilles i webshoppen
GUITAR REM


Med Maria ikon

kr. 150,-

bestilles i webshoppen

sang alfabetisk rækkefølge

Af kærlighed til mine brødre

Akedá

222

Akklamation til evangeliet alm.

24

29

Alle konger skal se dig

203

Alting har sin stund

Amen, amen, amen

Anden eukatistiske bøn (1)

8-9

Anden eukaristiske bøn (2)

21-23

Ave Maria (1984)

Biliams sang

Bodsfejring, velsignelsen

3

2

Brugommen stiger op på sit kærlighedslejes træ

297

Brødre! lad os ikke volde anstød mod nogen

Bær mig til himlen

Børnenes sang påske

Caritas Christi

Datter din tro har frelst dig

De angreb mig hårdt

De var elendige mennesker

Debora

205

Den gode hyrde er opfaret (Kristi him. pinse)

17

Denne dag til ro og hellighed

219

Dens grundlag står på hellige bjerge

221

Der mangler fire måneder til høstens time 

Der skyder en kvist af Isajs stub

Derfor kan vi synge, døden er opslugt

Dernede hinsides floden

Det er dem som kommer

Det var jomfruen Maria

Dette er mit bud at I skal elske hinanden

Du er mit håb, o Herre

Du har forført mig Herre

Du som bor i haverne

Du som er trofast

Du vil vise mig livets vej

Duen svævede

Døtre af Jerusalem

10-11

Elí, Elí lammá sabactani

214-215

En kvinde klædt i solen

Far ikke op over de onde

Foran englene

Forsvar jer ikke imod det onde

Fra dødens afgrund (Påske- Kristi himmelfart)

16

Gloria, gloria, gloria

Gud du er min gud

Gud stiger op under jubel

Guds lam

Halleluja, halleluja (de befriedes sang)

Halleluja, halleluja, halleluja (samle 150)

Han er opstanden

Han er tålmodig (Hymne til Helligånden)

Han har ingen skønhed

Hele jordens den er Herrens

Hellig (1983)

Hellig (Alm. kirkeår)

5

Hellig er Herren - fra barakkerne (Advent)

6

Hellig, ja hellig (Fastetid)

5

Hellig, helig, hellig (Påsketid)

6

Hellig, hellig, hellig (1988)

7

Hellige, hellige Maria (Shlom Lech Marian)

Herlighed, herlighed, herlighed

Herre, du ransager mig

213

Herre, Herre Jesus

Herre, hjælp du mig

Herre kræv vore fjender til regnskab

Herre mit hjerte er ej længere hovmodigt

217

Herre straf mig ikke i din vrede

Herren er min hyrde

Herren er mit tilmålte del og mit bæger

Herren gav mig - Jahves tjeneers 3 sang

Herren takker vi

Herrens klagesang

Hil dig Maria

Hil dig Maria (1984)

Hvem er hun

Hvem kan skille os

Hvis jeg har søgt tilflugt hos Herren

Hvor elskelige er dine boliger

Hvorfor er denne nat

219

Hymne til jomfru Maria

Hymne til kærligheden

Hymne til laudes Pinse

Hør på mig I fjerne øer, folk i det fjerne

203

I dag når I hører hans røst

I den mørke nat

I er mine venner

294

I et nu, i et øjeblik

Ifør jer Guds fulde rustning

220

Igennem havet blev vi ledt (Kristi himmelfart)

16

216

Javens tjeners 2 sang - Alle konger skal se

203

Jahves tjeners 3 sang - Herren gav mig

273

204

Jeg bekendte min synd for dig

Jeg besværger jer, Jerusalems døtre

270

Jeg elsker Herren

Jeg kalder på dig Herre

Jeg løfter mine øjne

Jeg skal ikke dø

Jeg udstrakte mine arme

Jeg vil gå til Jerusalem

217

Jeg vil synge

Jeg vil synge til Herren

Jerusalem igen opbygget

Jerusalem nu igen opbygget

Jesus drog på vandring

Jesus du min elskede

Kom hid til mig 

Kom, kom Helligånd - Pinsesekvens

20

Kom lad os juble for Herren

Kom skaberånd - Kristi himmelfart indtil pinse

18

Lad os ikke volde anstød 

29

Lammets sang

274

Lovet være Gud

212

Lovpris Gud

Lovpris Herren

Lovsyng Gud Herren

207

Magnificat

Maranatha - lad regne i himle deroppe

Maria, du din søns datter

Maria, Guds lam

Maria, moderfår uden lyde

Medens jeg sov

Meget har de forfulgt mig

Min elskede er for mig

Min elskedes stemme

Min sjæl så lovpris da Herren - Tobits lovsang

Noli me tangere

Når jeg vågner skal jeg mættes ved dit åsyn

O du mit folk, hvad ondt har jeg gjort dig

O død hvor er din sejr

O Gud, du er min Gud

O Gud, frels mig ved dit navn

O Herre, hjælp du mig

O Herre, mit hjerte er ej længere hovmodgit

217

O Jesus du min elskede

Overvældende glædes dag - Pinse

19

Persetræderen

Pinsesekvens

Pris Herren i himle

24

12-13

Påskepræfation

14-15

Råb af fryd for Herren

Råb alle af glæde

Salig det menneske

Saligprisningerne

Salme 51 - Vær mig nådig Gud

Salme 51- Tidebogsversion

Salomos ode XXIV - Duen svævede

Salomos ode XXIX - Du er mit håb

Salomos ode XL - Som honning

Sangen om lammet

Se, den Gud Herrens Ånd er over mi

210

Se, jeg er med jer

Se hvort spejl er Herren

210

Sefardisk sang - Jeg vil gå til Jerusalem

217

Shema Israel

218

Sid ensom og tavs

201

Smag og se

Som et får, der ser sit lille lam blive ført til slagtning

Som et vredesudbrud

211

Som honning

Stabat Mater

Stå nu op, du min veninde

276

Syng for Gud 

Synge ja synge til vor Herre

Sædemanden

209

Så højt du elskede mig

202

Te Deum

26

Tid til at ...

92

126

Til dig, O Gud tilkommer lovprisnning på Zion

124

122

Trøst mit folk

Velsignet er du o Herre

40

Velsignet være Gud

212

Vig tilbage alle som hader Zion

130

Vær glade

120

Vær mig nådig, Gud - tidebogsversion

62

Vær mig nådig, Gud

Værdig er du 

27

Ære være Gud

4

GREGORIANSKE MELODIER


        VIII tone:                    G  Em  (C)  D                             1
I tone

II tone

III tone

IV tone

V tone

VI tone

VII tone

VIII tone

Tonus Pergrinus

Tono aggiunto

Benedictus

1. melodi

2. melodi

3. melodi

4. melodi

5. melodi

6. melodi

7. melodi

8. melodi

9. melodi

10. melodi

Halleluja

Hymne 1

Hymne 2

Hymne 3

gregorianske melodier

A- C  (Dm) G

Em C (C) Em Hm

Em Am (Hm) D Hm

C G (Em) D Em

C Am (G) C G Am

Em Hm (Hm) A Em

G Em (C) D

Dm Gm (Gm)Dm

Am Em (Dm) Am Dm Am

C G / D Em

A  F#m E

Kikos melodier

Am H7 Am H7 / Em H7 C H7 **

Em D Em / D Em D Em

Em G Am Em (G Em Am Em) (sal 19) *

Dm C F / Dm Bb A Dm *

G C G

Am Dm Am (sal 51) *

Em Am Em / G D Em (Em G / D Em) *

Am Dm E Dm E /Dm E Am Dm E **

G D Am Em

Am G C / Am F E Am**

G H7 Em (D7) *

Em D Em C H7

Em D

Am Dm Am Em Am G Dm G

4

1

4

1

4

4

1

4

3

3

3

4

* salmer med rytme

** salmer med vekslende vers