1

BODSLITANI I

Em

K:  Du, som har givet synet til den blinde,

                     Am

der råbte til dig,

                           H7      Am            H7

F:  Herre vær os nådig, for vi er syndere,

C                         H7

Herre vær os nådig!

K:  Du, som har været i Zakæus’ hus,

for at bringe frelsen,

F:  Herre vær os nådig, …

K:  Du, som har kaldt Lazarus fra døden,

F:  Herre vær os nådig, …

K:  Du, som har tilgivet skøgen,

F:  Herre vær os nådig, …

K:  Du, som ikke har nægtet at spise

med skøger og syndere,

F:  Herre vær os nådig, …

 

K:  Du, som fra korset har tilgivet

den gode røver,

F:  Herre vær os nådig, …

K:  Du, som er den eneste,

der kender vore synder,

F:  Herre vær os nådig, …

K:  Du, som har elsket Judas til det sidste,

F:  Herre vær os nådig, …

K:  Du, som er den eneste,

der kan elske fjenderne,

F:  Herre vær os nådig, …

K:  Du, som er død og opstanden

for vores retfærdiggørelse,

F:  Herre vær os nådig, …